Náhradní plnění

Náhradní plnění pro rok 2015

Náhradní plnění - definice

Náhradní plnění  upravuje  zákon  o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Ten ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby  se  zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém  počtu  zaměstnanců  je  stanoven  ve  výši  4%. Náhradní plnění tak  lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

V  případě, že  sami  nezaměstnáváte  potřebný  počet  zaměstnanců  se  zdravotním postižením, můžete  tuto  povinnost  splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50%  zaměstnanců se zdravotním postižením.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  a)  zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  b)  odebrat výrobky a služby nebo zadat zakázky v roce 2019 v hodnotě 218 575 Kč bez DPH ( 7 násobek průměrné mzdy ) organizaci,která .      je oprávněna poskytovat náhradní plnění, nebo
  c)  odvést do státního rozpočtu částku 78 063 Kč (2,5 násobek průměrné mzdy).

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2018 ve výši 31 225 Kč.


Legislativní změny v náhradním plnění

Pravidla pro poskytování náhradního plnění v roce 2012 byla výrazně změněna novelou zákona č. 435/2004 Sb. o  zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012. Novela se dotkne nejen poskytovatelů, ale především odběratelů náhradního plnění. Nově byl stanoven limit odpovídající 36ti násobku průměrné mzdy za přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, které může poskytovatel celkově odběratelům nabídnout.

Poskytujeme náhradní plnění

Chráněná dílna Sucom production s.r.o. je od zahájení činnosti nepřetržitě zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a je oprávněna poskytovat náhradní plnění dodáním výrobků nebo služeb nebo realizací zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Máme vymezená chráněná pracoviště Úřadem práce a jsme schopni poskytovat odběratelů náhradní plnění.
Chcete předejít problémům v náhradním plnění?

Doporučujeme všem firmám, či institucím, které využívají náhradního plnění, aby si prověřili své stávající dodavatele a ujistili se, zda jsou pro Vás schopni požadovanou částku za roční odběr v režimu náhradního plnění poskytnout.

 
Náhradní plnění jako výhoda pro Vás

Náhradní plnění Vám umožní:

   - splnit zákonem stanovený povinný podíl OZP
   - efektivněji nakupovat služeby, jež běžná organizace potřebuje pro svůj běžný provoz
   - využívat služby v rámci náhradního plnění, aniž byste využívali vlastní zaměstnance
   - optimalizovat náklady spojené s fungováním firmy nebo organizace
   - náhradní plnění Vám ušetří sumu, kterou byste bez užitku odvedli státu
   - podpořite zaměstnávání OZP