Náhradní plnění

pro rok 2023

Náhradní plnění  se řídí podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Ten ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby  se  zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém  počtu  zaměstnanců  je  stanoven  ve  výši  4%. Náhradní plnění tak  lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

V  případě, že  sami  nezaměstnáváte  potřebný  počet  zaměstnanců  se  zdravotním postižením, můžete  tuto  povinnost  splnit odběrem výrobků a  služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50%  zaměstnanců se zdravotním postižením.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  a)  zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  b)  odebrat výrobky a služby nebo zadat zakázky v roce 2022 v hodnotě 275 142 Kč bez DPH ( 7 násobek průměrné mzdy ) organizaci,která je                 oprávněna poskytovat náhradní plnění, nebo
  c)  odvést do státního rozpočtu částku 98 265 Kč (2,5 násobek průměrné mzdy).

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2022 ve výši 39 306 Kč.


Legislativní změny v náhradním plnění

Výpočet náhradního plnění se řídí aktuální vyhláškou č. 518/2004 Sb., konkrétně čtvrtou částí § 15-20. Výše povinného podílu potom závisí na přepočteném počtu zaměstnanců v daném roce.

Poskytujeme náhradní plnění

Chráněná dílna Sucom production s.r.o. je od zahájení činnosti nepřetržitě zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a je oprávněna poskytovat náhradní plnění dodáním výrobků nebo služeb nebo realizací zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Máme vymezená chráněná pracoviště Úřadem práce a jsme schopni poskytovat odběratelů náhradní plnění.
Chcete předejít problémům v náhradním plnění?

Doporučujeme všem firmám, či institucím, které využívají náhradního plnění, aby si prověřili své stávající dodavatele a ujistili se, zda jsou pro Vás schopni požadovanou částku za roční odběr v režimu náhradního plnění poskytnout.

 
Náhradní plnění jako výhoda pro Vás

Náhradní plnění Vám umožní:

   - splnit zákonem stanovený povinný podíl OZP
   - efektivněji nakupovat služeby, jež běžná organizace potřebuje pro svůj běžný provoz
   - využívat služby v rámci náhradního plnění, aniž byste využívali vlastní zaměstnance
   - optimalizovat náklady spojené s fungováním firmy nebo organizace
   - náhradní plnění Vám ušetří sumu, kterou byste bez užitku odvedli státu
   - podpořite zaměstnávání OZP